Tema Buku Teks / Karangan Tingkatan 4

TEMA BUKU TEKS / KARANGAN TINGKATAN 4
Unit 1 : Senario Masyarakat Kita
Masyarakat Malaysia Alaf Baru
Tradisi Kejiranan Dalam Masyarakat

Unit 2 : Ambang Remaja
Remaja dan Cabaran
Remaja dan Keluarga
Disiplin Remaja dan Kokurikulum

Unit 3 : Dunia Semakin Canggih
Kad Elektronik
Budaya Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi
E-Mel dan Anda

Unit 4 : Keranamu Malaysia
Patriotisme
Malaysia Alaf Baru
Pengorbananku

Unit 5 : Melestarikan Alam Sekitar
Pendidikan Alam Sekitar
Kualiti Udara
Pencemaran Sungai Kita

Unit 6 : Riadah
Hobi, Sukan dan Rekreasi
Cabaran di Puncak Kinabalu
Hobi dan Cabarannya

Unit 7 : Generasi Kita
Wawasan Generasi Kita
Patriotisme Generasi Muda
Generasi Pelapis

Unit 8 : Gaya Hidup Sihat
Amalan Gaya Hidup Sihat
Remaja Dan Kesihatan
Obesiti dan Pencegahannya

Unit 9 : Kerjaya
Minggu Kerjaya
Cita-Cita dan Kerjaya
Surat Permohonan

Unit 10 : Warisan Bangsa
Pemeliharaan dan Pemuliharaan Bangunan Bersejarah
Warisan Seni Bina Melayu Tradisional
Pemuliharaan Warisan Sejarah

Unit 11 : Industri Pelancongan Malaysia
Kebudayaan dan Pelancongan
Malaysia dan Destinasi Pelancongan
Warna-Warna Malaysia