KARANGAN PILIHAN TEMA BUKU TEKS TINGKATAN 5

UNIT
TOPIK
SUBTOPIK
KARANGAN PILIHAN
1
RUMAH TERBUKA
RAKYAT MALAYSIA

 • RUMAH TERBUKA AIDILFITRI
 • RUMAH TERBUKA MALAYSIA
 • KEMANUSIAAN SEJAGAT

2
PENDIDIKAN ALAF INI

 • E-PENDIDIKAN
 • PENDIDIKAN MAYA
 • KEPENTINGAN ILMU DALAM ERA GLOBALISASI

3
PENGANGKUTAN ALAF INI

 • TREN ERL
 • KEJAYAAN NEGARA DALAM PERINDUSTRIAN TREN LAJU
 • HARAPAN MASA DEPAN
4
BANDAR PINTAR MALAYSIA

 • BANDAR DALAM TAMAN
 • PUTRAJAYA MERCU TANDA KEMAJUAN NEGARA
 • PERPADUAN MENJAMIN KEAMANAN

5
ALAM PEKERJAAN

 • KERJAYA MASA DEPAN
 • KEJAYAAN DALAM KERJAYA
 • IMPIAN, USAHA DAN KEJAYAAN

6
PENDIDIKAN INDUSTRI

 • PENDIDIKAN INDUSTRI DI IPT
 • PENDIDIKAN INDUSTRI TERAS PEMBANGUNAN NEGARA
 • CABARAN PENDIDIKAN INDUSTRI

7
BIOLEMBANGAN

 • KEJAYAAN MELALUI PERTANIAN
 • BIOTEKNOLOGI DALAM PERTANIAN
 • PERKEMBANGAN PERTANIAN

8
PELABURAN

 • PELABURAN MENGUBAH MASA DEPAN
 • PELABURAN MENERUSI SAHAM AMANAH
 • PELABURAN DALAM SEKTOR HARTANAH

9
TELEPERUBATAN

 • KESIHATAN SEPANJANG HAYAT
 • AMALAN PEMAKANAN SEIMBANG
 • CEGAH SEBELUM PARAH

10
SUKAN SEANTERO DUNIA

 • MALAYSIA JAGUH SUKAN SEA
 • SUKAN MENGHARUMKAN NAMA NEGARA
 • MALAYSIA PENGANJUR SUKAN ANTARABANGSA

11
KOMUNIKASI GLOBAL

 • MYKAD CIPTAAN KITA
 • INTERNET DAN DUNIA TANPA SEMPADAN
 • SENI SASTERA KHAZANAH BANGSA

12
PELESTARIAN BUDAYA WARISAN

 • MEMELIHARA BUDAYA BANGSA
 • ANUGERAH SENI NEGARA
 • ADAT PERKAHWINAN MASYARAKAT MALAYSIA